V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


Súvisiaci obrázok


NESÚĎ, KEĎ NEPOZNÁŠ...
 
nevidel si silu horúčav
z rozžeravených granátov
nepočul krik detí umierať
v ich očiach dohárať život
či ako plače chladné nebo
slzami, čo necítia telo
nesúď - sám útrap zbavený
obraz bôľu tak vzdialený
 
SVS
/október 2016/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg