V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.NEPREJDÚ!
 
zbraň v rukách
tvárou v tvár proti fašizmu
sama za mier
je hodna mojej úcty
... babylonská kurtizána
obcuješ s peklom
pre imperialistické ciele
ja k vrhnutej genocíde
privedenej na svet
nemôžem prizerať
 
zlo nezomrelo
vo Vlčom dúpäti
lež tebou prežilo
v kreslách parlamentu
s požehnaním Ríma
ako kedysi
 
namieriť prstom na vinníka
odhodiť strach a nemlčať
je najmenej
čo môžme urobiť
pre tento svet
i pre seba
- NEMLĆAŤ o zabíjaní
pre svetovú oligarchiu
nenechať zomrieť
všetky veľké myšlienky
lebo toto je vojna
vojna proti despotizmu
Žalár národov !
 
SVS
/júl 2016/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg