V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.MEMENTO 
 
len mlčať a poddať sa biedam 
beznádeje cítiť prudký vzlet 
povoľne krídla vziať nádeji 
do hrobu líhať a nemyslieť 
... spev labutí však odmietol svet 
vo svojej živelnej bystrine 
a hoci na útes narazil 
rozsekol reťaze beštie 
 
ach, život, nebol si stvorený 
pre smrť bez bojov, zápasenia 
Tvoj génij darovaný bohom 
už nikdy dušu nezapredá 
... a strhne jarmo bied, útlaku 
veď suchú stráň neobdarí strom 
i keď Zlo ovládlo dráhy hviezd 
odmieta opäť byť otrokom! 
 
SVS 
/júl 2016/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg