V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.MANIFEST
 
pomníkom sami sebe 
pre mnohých cesta ciest 
a hoc svojsky čas plynie 
vždy spurnosť hrdých čiel 
bez strachu stôp vznešene 
pre potomstvo vzdialené 
"Víťaz ! " zvolá súd dôb 
či možbyť krajší hrob?
 
my nikdy nezomrieme 
pokiaľ len jeden brat 
v nás nájde pochopenie 
v úsvite lepších čias 
horlením za slobodu 
lýrou ľudskému rodu 
splatíme vyššiu daň 
keď vyschne táto pláň
 
viesť dušu k vyšším dráham 
pre spravodlivý svet 
rizikom daným v pravdách 
sme pripravení niesť 
pokiaľ však obraz skazy 
pred ktorým sa červ plazí 
by utíšil nám hruď 
potom nás doba súď !
 
SVS 
/september 2016/
 
(ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa neboja písať pravdu a snažia sa aj za cenu vlastnej šikany otvárať oči poéziou či prózou tam, kde iné cesty už zlyhali.)
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg