V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


 


KIEŽBY
 
kiežby raz našu hrdosť 
padnutú až v dno tiem 
duch vzniesol ponad priestor 
hoc aj nad celú Zem 
vždy hodná spomenutia 
bez ujmy poblúdenia 
ušla by potupe 
čo hlinu v skazu ľne
 
a snáď aj empatia 
vnímavých božských sfér 
domov by požehnala 
svitol mu krajší deň 
ak by sa odkaz predkov 
zúžený na tesný vchod 
vymanil z temných spár 
a skryté zmenil v plam
 
pravde svet naučil by 
tej pravde slovenskej 
jak búrka keď sa rodí 
a strasie celú zem 
svoje si chrániť treba 
nie v srdci súmrak bdenia 
to, čo si spánok vzal 
vyrvať so silou brál !
 
SVS 
/september 2016/
 

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg