V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


 


ГОРИТЕ В АДУ !
 
skazu týchto čias
duch hrozí ponímať
zlo sveta napája sa 
z ľudských sĺz
bič Ukrajiny 
v mene božej lásky
denným strastiam 
nedáva zabudnúť
či vzdych, či plač 
nič neukája žiadzu
krvou svojho národa 
rád si pripíja
a v krste ohňom 
pre cudzí kapitál
kochá si  naďalej 
chlípny zrak
 
krkavec
pahltný na korisť
vyrval si vojnu 
zo spárov sna
ona však už nie je 
iba štvaný tvor
so sklonenou hlavou 
nad biedami
... lež dáva do pohybu 
všetko živé
čo odmieta skon 
váhou reťaze
ľudskej kože 
nehodá beštia
koho to chceš 
poraziť ?
Človeka?!
 
SVS 
/jún 2016/
ГОРИТЕ В АДУ !
 
skazu týchto čias
duch hrozí ponímať
zlo sveta napája sa 
z ľudských sĺz
bič Ukrajiny 
v mene božej lásky
denným strastiam 
nedáva zabudnúť
či vzdych, či plač 
nič neukája žiadzu
krvou svojho národa 
rád si pripíja
a v krste ohňom 
pre cudzí kapitál
kochá si  naďalej 
chlípny zrak
 
krkavec
pahltný na korisť
vyrval si vojnu 
zo spárov sna
ona však už nie je 
iba štvaný tvor
so sklonenou hlavou 
nad biedami
... lež dáva do pohybu 
všetko živé
čo odmieta skon 
váhou reťaze
ľudskej kože 
nehodá beštia
koho to chceš 
poraziť ?
Človeka?!
 
SVS 
/jún 2016/
 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg