V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.(...)EXIT
 
tak ostrov monarchie
hoden šašovskej čiapky
so snemovňou
plodnou v intrigách
zhadzuje bremeno
/tým myslím vyššie triedy/
čo národom nastoklo
veniec bied
 
bez groša dedičia
žalára Babylonu
splatiť sa zmohli
túto daň
pozemské zákony
netrvajú večne 
okrem zmien plných
vrtkavosti dnes
a ľudského rozumu
v pohybe dozaista
okrem nášho 
v poturčencoch
čo hnúť sa nechce
z miesta !
 
SVS
/jún 2016/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg