V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


 


EURÓPA
 
pohľadom prázdnym Európa 
pre zradu zbavená všetkých práv 
vypijúc do dna potupenie 
k Molochu upäto dvíhaš zrak
 
na predkov vekmi hrdá krv 
národov rôznych v ponímaní 
života večne zelený strom 
korene v zemi neuchráni
 
hoc by i chcela vzdorná mlaď 
neubráni sen o slobode 
bo rozum zmieta nezdravý svet 
kalužou klamu v úzkom brode
 
synov Ti uvrhli v beznádej 
rozhodli o Tebe bez Teba 
ach, vedieť stelesniť, dostať von 
čo v hĺbke cit, srdce ukrýva
 
nájsť výraz myšlienke, vtesnať v tón 
čo všetko hľadala si v bytí 
na jedno slovo zvádza ma reč 
je blesk - však NIE nečujný, skrytý
 
SVS 
/august 2016/
 

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg