V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.EDEN
 
byť poetkou zvolím
,,in medias res"
takto sa trápim so štartom
čo vedie do nirván ZAMATU
modernej púte evolučnej krivky
 
šikovní pajáci bez školy cti
v médiách žumpu servírujú
šľahačkou umelých celebrít
kričiacich STOP ! sérii orgazmov
stereotypnej identity
 
a hlúposť kvitne dosýta
v dokonalosti už nemá páru
hoci je naučená ťažiť s chýb
novým kulisám praje
...prečo a načo? um i reč
s klesnutou sánkou stojí
 
SVS
/november 2014/
 

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg