V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.DOMOVINA
 
mám iba mlčať
slovám krídla vziať
keď nebo pretnúť
túžia slobodne ?
či tíšiť srdce
ktoré prudko horí
v záchranu dúfa
cez boj, zápasy ?
vnorená do vĺn
tohto storočia
nebudem sa plaziť
ako káže svet
môj duch sa nepredá
službe otroka
čo ľudské biedy
slepo velebí
a ctí si populistov
vzletných fráz
myšlienok
chudobných na činy
 
ach...mať tak silu prírody
blesky by udreli
do prázdnych hláv
a víchor
živlom rozosiaty
ich popol
z vlasti rozfúkal
 
SVS
/apríl 2014/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg