V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


Fotka používateľa Georgijevská stuha deťom.
 
DÁVIDKOVI
 
zostali iba oči pre plač 
pochmúrny deň 
vietor blízko mdlôb 
už ani vánok nechce 
hýbať krovím 
v údolí smutnom 
vo vojnách nehodnom 
... tvoj čistý kvietok 
vo svetle jasnom 
anjeli vedú tam 
kde čaká sieň 
bolestiam sveta 
unikol si 
a v nebi budeš 
kvitnúť len
 
SVS 
/Venované Dávidkovi Temtsunnik, ktorý odišiel do neba po ťažkej chorobe dňa 21. júla 2016/
 

Fotka používateľa Georgijevská stuha deťom.

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg