V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.ČAS PREBÚDZANIA
 
len jednu otázku
k bratom mám
ČÍM všetkým je nám
sloboda ?
pýtam sa briez a topoľov
súmraku pod nežnou oblohou
pýtam sa pradedov
v svojich snoch
ktorí už našli vlastný rov
a čo za svoju rodnú vlasť
vedeli HRDO život klásť
len preto aby celá zem
nesnívala len márny sen
...ach povedzte mi Slovania
vieme sa vzoprieť
krivde k nám
či chceme byť len krotká zver
nie orol, čo sa môže vzniesť
nerozpoznať klam v cudzích úst
čo k ROZOŚTVANIU vábi krv ?
 
no moja duša netúži
stáť bokom
v CUDZOM objatí
chce voľný výhľad na domov
skalnaté drsné výšiny
 
SVS
/október 2014/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg