V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.BOHU ... 
/venované pamiatke A.S. Pavlova/
 
čo prinútilo Tvoj pohľad, Bože 
nevnímať údolie ľudských sĺz 
prosím Ťa odpovedz, pokiaľ ešte 
duch pravdy smelo uniká z pút 
a sebou sám stelesňuje klady 
stojí sám, či príde lesk, či pády 
svoj vlastný život k zemi kladie 
bez dane šaržiam svetskej sláve?
 
čo prinútilo Tvoje ramená 
nechrániť dych listov zelených 
odpoveď nám daj, nemlč, prosím Ťa 
prečo zem stíchla bičom elít 
a samo nebo lahodiacu lesť 
farieb Tmy rozhodlo sa krotko niesť 
či tam, kde zlyhal pozemský súd 
nechal si Zlo vyhrať nad osud?
 
ak k priepasti nás ženieš, odpovedz 
kým sa v nás rozbijú všetky sny 
a pravda v srdci stemnie ako tieň 
v cit otcovský už bez dôvery 
kým vnoríš zrak do pozemskej drámy 
snáď pre piaď z toho, čo oku zjaví 
nedovoľ zem v peklo premeniť 
a kŕdľu supov sa operiť
 
SVS 
/október 2016/
 
Arsen či Arsenij Sergejevič Pavlov, prezývaný Motorola, (rusky Арсен či Арсений Сергеевич Павлов, 2. február 1983, Uchta, Komijská ASSR, ZSSR – 16. október 2016, Doneck, Ukrajina) ruský občan, velitel bataliónu Sparta bojujúceho na strane Doneckej ľudovej republiky. Na Pavlova bolo urobených už niekoľko atentátov, ten októbrový vo výťahu jeho domu , v ktorom bola nastražená bomba, bol však osudným. 19 októbra sa uskutočnil štátny pohreb, na ktorom sa zúčastnilo okolo 50 000 ľudí.
 
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt motorola donbasfile:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg