V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.86/


BITE ICH, VRAHOV!
/venované pamiatke kpt. Jána Nálepku/
 
Nechceme mlčať nad vraždením
Či stáť tu bezmocne pred bratom
Hlas svojej krvi počujeme
Vinie sa Tatrou i Dunajom
 
Nechceme byť ako ostatní
A slúžiť ríši jak mieni vrah
Udiera hodina slobody
Čo cíti srdce - to je Tvoj dar
 
My dáme silu službe vlasti
Ak bude treba i život svoj
Bijeme vrahov, aj vy bite
Za bratskú slobodu Slovanov!
 
SVS, november 2018
 


87/


SO CŤOU BOJOVAŤ!
 
Ak si mám vybrať - volím let dravca
Nie .. moja duša nepriletí v raj
Lichotiť pre pokoj je tak ľahké
No ja dám prednosť so cťou bojovať
 
Žiarivé hviezdy sľúbili veľa -
Bez ľudskej lásky osamelú púť
Čím väčšie víťazstvo, tým hlbší žiaľ
Žiť však v zbabelstve ... radšej zvolím smrť
 
Osud ústrania medzi skalami
Nikdy ma nepovalí do kolien
Nech príde let v najkrutejších búrkach
Sama nad nimi krídla rozprestriem
 
SVS, november 2018
 

 


88/


BOH MÁ VŽDY VŠETKO PODĽA PLÁNU
 
Boh má vždy všetko podľa plánu
Je jas na konci tunela
Skrz neho zdoláme vlastné tmy
Od začiatku až do konca
 
Boh má vždy všetko podľa plánu
Ako to svetlo vedie nás
Však len čriepky rozbité práve
Je schopný vidieť ľudský zrak
 
SVS, december 2018

 


89/


BUĎ NAPRIEK CHYBÁM STÁLE VO MNE!
 
Ak túžim Boha požiadať
O niečo, čomu nerozumiem
V duši je silný nepokoj
No slová k nemu vyriecť neviem
 
... Keďže On vie prečo dýcham
Vie čítať zmätok v mojej duši
Tíško si nájdem Jeho tieň
A chaos do Jeho rúk vložím
 
Netrúfam žiadať o svoj kríž
Netrúfam žiadať o útechu
Tak ako verím v Neho ja
On pozná moju ľudskú silu
 
Hoc mnoho vecí láme ma
Hoc mnoho vecí nad chápanie
Len jednu prosbu k Nemu mám
- Buď napriek chybám stále vo mne!
 
SVS, december 2018

 


90/


ĽUDSKÁ KRÁSA
 
Či vieš, čo je to ľudská krása?
Či vieš, čo je to veľkorysosť?
Sú duše malé ako mešec
Ich oslní len blýskavý groš
 
A potom nedozerných šírav
Veľkosťou duše nekonečna
Tam netisnú sa nebo a zem
A miesto vždy je pre človeka
 
SVS, december 2018
 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg