V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


1/


ÚLOMKY
 
keď ranné lúče
hladia tvár
a snivé menia
v malátnosť
preklínam TERAZ
noc ešte prosím
nech mojím NIE
dnes nepohŕda
a hoci chladná
plná vzdoru
drží ma pevne
v objatí
 
ach, nemá zmysel
o nič žiadať
a nieto ešte  vytýkať
sama tak spurná
tvrdohlavá
vyhovieť?
radšej nechápať!
 
SVS
/ marec 2014/
 
 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg