V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Petícia za vystúpenie z NATO

 

Vážení priatelia, aktivisti a obyvatelia Slovenska. Vyzývame všetkých Vás, ktorým nie je ľahostajný osud našej krajiny, našich detí a vnukov, ako aj ďalší osud Európy, pridajte sa a podporte petíciu za okamžité vystúpenie Slovenskej Republiky z vojenských a politických štruktúr NATO!

Petícia je odpoveďou na výzvy občianskych aktivistov a politicky nezaradených ľudí .Nech patríme do akéhokoľvek názorového spektra, sme v prvom rade OBĆANIA. Je našou morálnou povinnosťou vystúpiť z radov tejto zločineckej organizácie, rozosievajúcej smrť a utrpenie v tretine sveta!

Je našou povinnosťou vypovedať poslušnosť a lojalitu vojnovým štváčom, ktorí ženú národy do skazy vojen a ľudí proti sebe!

Je našou povinnosťou bojovať proti týmto hyenám všetkými prostriedkami…Teraz! Dnes! Stále! Za nás! Za naše rodiny! Za našu vlasť!

V jednote je sila! A v jednote je aj víťazstvo! Voliť nestačí, organizuj sa!

Daný petičný hárok si treba vytlačiť a po vyzbieraní dostatočného počtu podpisov zaslať ľuďom petičného výboru, ktorých adresy sú uvedené na petičnom hárku. Petičný hárok si môžete stiahnuť aj tu:

m.ulozto.sk/xrcpsgrR/peticia-proti-nato-pdf

 

február 2015Pokiaľ človek nie je pripravený prijať pre svoju vieru riziko, nestojí za nič buď on, alebo jeho viera.


Politické vyhlásenia vládnych predstaviteľov kapitalistických krajín nielenže idú proti vôli svojich národov, ale svojou zapredanosťou k mamonu priamo a bez akéhokoľvek SVEDOMIA šliapu po najzákladnejšom ľudskom práve a to v práve na život .... Obhliadnuc sa do nedávnej minulosti nielen slovanských národov, alebo pozrieť priamo na prítomnosť, vždy vidíme to isté - zomierať nevinných ľudí pre mocenské hry kapitalistov cez šírenie nenávisti a priamom súhlase Zabiť! Ja som si zvolila nechcieť byť súčasťou tohto systému, v ktorom sila peňazí je nadradená nad všetko.

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg