V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Pasivita SZPB

 

Otvorený list Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov

V mene petičného výboru, ktorý organizuje petíciu za vystúpenie SR zo všetkých štruktúr NATO, vás týmto žiadam o jasné a verejné stanovisko k narastajúcemu fašizmu v Európe, najmä na Ukrajine, kde už nielen po uliciach pochodujú neonacistické hordy s portrétmi Stepana Banderu, ale v posledných dňoch dochádza k vraždeniu opozičných antifašistických politikov, novinárov, či aktivistov. V SR sa začína dvíhať vlna odporu proti narastajúcemu fašizmu a pre nás je nepochopiteľné, že vaša organizácia, ktorá priamo vo svojom názve nesie slovo protifašistická, sa iba nečinne prizerá na to, čo sa vôkol nás deje. Činnosť ľudí priamo sa hlásiacich k veľkému odkazu SNP, nemôže spočívať iba v položení kvetín k pamätníkom hrdinov, či odovzdanie medailí ľuďom, čo ani vojnu nezažili. Hrozba fašizmu je aktuálna a tak ako naši predkovia sa proti nej dokázali otvorene postaviť, musíme tak robiť aj my. V SR sa vo viacerých mestách uskutočnili protesty proti NATO. Táto organizácia otvorene podporuje fašistický režim na Ukrajine a svojou činnosťou zvyšuje riziko vypuknutia veľkého vojnového konfliktu v Európe. Vyzývame vás, aby ste sa ako organizácia aktívne zapojili do týchto mierových aktivít a mierových zhromaždení, ktorých organizátormi su najmä Charta 2015 , Petičný výbor z vystúpenie SR z NATO i ďalšie organizácie. Máme informácie o tom, že niektorí funkcionári SZPB takéto aktivity priamo blokujú. Čo je absolútne neprijateľné. Žiadame vás o jasné a zrozumiteľné stanovisko k rastúcemu fašizmu na Ukrajine, k petícii za vystúpenie z NATO a taktiež vás žiadame o aktívne podporenie verejných akcii proti NATO. Je čas otvorených a pravdivých slov, je čas otvorených a reálnych činov.

S pozdravom Emil Bako a Soňa Valovičová v zastúpení petičného výboru Petície za vystúpenie Slovenskej republiky zo štruktúr NATO.
/preposlané 19.4. 2015 do Zväzu protifašistických bojovníkov, Do časopisu Bojovník a do TASR/

 


file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg