V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.link 

https://davdva.sk/konzumna-ziadostivost/


Konzumná žiadostivosť30.11 2016

 
     Západný politický model takzvanej demokracie má svoje spôsoby ako kontrolovať, ovládať a manipulovať jednotlivca. Ide o takzvanú KONZUMNÚ ŽIADOSTIVOSŤ, na ktorú vsadili všetky „demokratickè“ režimy. Človek si uvedomuje, že je len akousi figúrkou v tejto hre, zo všetkých strán cíti vedome či podvedome neslobodu a to, že je ovládaný niečím, čo možno označiť ako systém. V túžbe vlastniť je tak skrytá túžba po slobode a samostatnom rozhodovaní o svojom živote. V túžbe MAŤ vzniká jeho autonómna zóna, kde neobmedzene formou „nákupného košíka“ prejavuje svoju „slobodnū vôľu“. Okatá a sofistikovaná metóda, vďaka ktorej si početná skupina ľudí DOBROVOĽNE nasadila okovy a prijala údel otroka s blaženým úsmevom na perách.

     V 16.storočí napísal Francúz Ètienne de La Boétie na svoju dobu veľmi odvážny a prezieravý text s názvom ROZPRAVA O DOBROVOĽNOM OTROCTVE. Je to nadčasová úvaha o podstate nadvlády a poddanstva… To, o čom sa dnes mlčí, a síce: ovládaný nie je len pasívnou obeťou v rukách despotickèho tyrana, ale sám chce byť ovládaný – uprednostñuje pohodlie neslobody pred tiažou slobody.

     Sloboda to je hlavne veĺká zodpovednosť a ľudia sa radi zbavujú tejto zodpovednosti aj na ÚKOR obmedzenia svojej osobnej slobody.
     A na tento model vsadil kapitalistický systém… Pokiaľ si neuvedomíme, že sme dobrovoľne stratili slobodu pre ILÚZIU, tento matrix bude našou záhubou, pretože „plnosť“ získaná za peniaze sa po čase mení na prázdnotu, emocionálne a duševnè vákuum. Je to dvojsečná zbrañ, ktorá z nás urobila apatickú, ľahostajnú spoločnosť.

“Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka premýšľajúcich, veci oddaných občanov, dokáže zmeniť svet. Ba vlastne nič iné ho ani zmeniť nemôže.“ 
(Margaret Mead)
 
Soňa Valovičová

 


 

 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg