V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.link

https://davdva.sk/cisar-je-nahy/


Cisár je nahý 21. 4 2017 

 
Prečo sa uchyľujeme k extrémizmu? Nie je to otázka, skôr úvaha, kam sme sa ako národ dostali. Ciele kapitalizmu sú jednoznačné, to pred čím varoval socializmus sa stalo skutočnosťou po prevrate 1989 a dnes iba splácame daň, ktorú sme si sami vyčíslili. To všetko sa dá pochopiť, lebo kapitalizmus sleduje iba JEDEN cieľ, a všetci sme si tohto cieľa vedomí. Čo ma však zaráža je ľudský faktor, ktorý neustále zlyháva aj v tých najprirodzenejších prúdoch života. Sme si vedomí, kde je PRÍČINA, no odstrániť ju nechceme. Radšej si volíme iné spôsoby, cestičky, ktoré nikam nevedú a iba predlžujú agóniu tejto spoločnosti.

Prečo sa nevieme zjednotiť a povedať Dosť príčine tohto útlaku? Zjednocujeme sa do rôznych skupiniek, bojujeme proti systému, ale príčinu tolerujeme! Ľudská komédia? Zviditeľňovanie sa za každú cenu? Divadlo? Alebo ako to nazvať ? Ľudská hlúposť?? Uvedomme si, že pokiaľ neodstránime kapitalistické zriadenie spoločenského systému, budú tu vždy iba dve triedy, bude tu priepasť , bude tu vykorisťovanie a nikdy tu nebude ani demokracia v pravom zmysle slova! Demokracia v kapitalizme je iba ilúzia, zásterka bohatých, ktorou sa oháňajú pri praní svojich špinavých aktivít. Iba návrat k socializmu zmení štruktúru vzťahov, to slovo mnohí nemajú radi, ale ako inak sa dá pomenovať spoločnosť bez vykorisťovania človeka človekom?
Systém, v ktorom sa práve nachádzame, ktorý prežívame a ktorý nás zotročuje, je veľmi nebezpečný aj pre intelekt, ktorým disponujeme.

„V susednom štáte, za našou východnou hranicou umierajú ľudia a státisíce ľudí zo strachu, že prídu o život opúšťajú svoje domovy.“
Andrej Kiska

Populizmus na úrovni par excellece z úst prezidenta Slovenskej republiky a jeho snaha o presadzovanie  agresívnej politiky NATO z pozície najvyššieho veliteľa ozbrojených síl však nastoľuje ešte inú tému. Je ňou skutočnosť, ktorá nadobúda v potlesku mienkotvorných médií  čoraz hrozivejšie kontúry.

Most-Híd v dokumente Občianska vízia 2016 – Zahraničná a bezpečnostná politika podporila posilnenie politickej a vojenskej prítomnosti USA v Európe aj na Slovensku, keďže  Európa vraj nemôže byť bezpečná bez americkej prítomnosti. Podobnými víziami prichádzajú nielen všetky politické strany, prezident Slovenskej republiky, ale aj médiami uznaná inteligencia a elita. Skutky tak závažné v čase agresívnej imperialistickej politiky USA dopúšťajúcej sa vojnových zločinov a intervencií do suverénnych zemí, presadzujúcej jediný model demokracie na západný spôsob s dvojitým metrom v pokrivenom zrkadle, že je snáď už (?) najvyšší čas zastaviť šialenstvo, do ktorého nás ženie politická mašinéria vazalských prisluhovačov na čele s najvyššími predstaviteľmi štátu. Klamstvo v slovách o ohrozenej bezpečnosti východnej Európy a nutnom kroku vybudovať vojenské základne NATO s vytýčenou frontovou líniou, kde sa budú nachádzať jednotky rýchleho nasadenia v krajinách Bielorusko, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko a nutnosti spojencov dodržať sľub ohľadom vojenských výdavkov k posilneniu ich pozícií z úst americkej diplomatky pre európske záležitosti Victorie Nulandovej ,známej okrem koláčikov aj vetou „Fu** the EU“ vravia, že čas dozrel.

Kto je slúžkou USA, nemá vlastný názor a nie je v pozícii charakteru zvyknutý sám premýšľať, analyzovať a robiť rozhodnutia je fatálne predurčený k tomu, aby poslušne plnil príkazy zhora. S protiruskou propagandou európskych politikov za silnej podpory médií v duchu Goebbelsa sa stráca triezve uvažovanie vox populi a v pokrivenom zrkadle falošných princípov slobody a demokracie necháme sa klamať a zneužívať mocenskými ambíciami a ako krotkí baránkovia poslušne kráčame na svoju vlastnú popravu s úsmevom a vďakou na perách. 
 
Politické vyhlásenia vládnych predstaviteľov kapitalistických krajín tak nielenže idú proti vôli svojich národov, ale svojou zapredanosťou k mamonu priamo a bez akéhokoľvek SVEDOMIA šliapu po najzákladnejšom ľudskom práve a to v práve na život …. Obhliadnuc sa do nedávnej minulosti nielen slovanských národov, alebo pozrieť priamo na prítomnosť, vždy vidíme to isté – zomierať nevinných ľudí pre mocenské hry kapitalistov cez šírenie nenávisti a priamom súhlase Zabiť! Ja som si zvolila nechcieť byť súčasťou tohto systému, v ktorom sila peňazí je nadradená nad všetko.

Cisár je nahý…čo dodať? Nalievanie USA kapitálu nielen do ukrajinského majdanu, ale i všetkých ťahov na suverénne štáty sa zúročuje, svet prežíva svoj podvečer…

Soňa Valovičová

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg