V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.link

https://davdva.sk/banderizmus-vplyv-europu/


Banderizmus a jeho vplyv na Európu 21. 12 2016

 
Doneck, Luhansk, Slavjansk, Kramatorsk … Pravá tvár kyjevskej chunty a jej krvilačného besnenia. Už dlhé mesiace sme svedkami genocídy páchanej na východ od našich hraníc ukrajinskou armádou a žoldniermi z rôznych častí zeme, obhajujúcich nacistickú ideológiu Stepana Banderu. Počnúc februárom 2014 vládnu Ukrajine predstavitelia tzv. Euromajdanu, ktorí sa dostali k moci po štátnom prevrate, v ktorom hrali aktívnu úlohu okrem domácich fašistov aj USA a EÚ. Odessa 2014, ako symbol novodobej slobody v mučení a upálení nevinných ľudí, tak naďalej zostáva pravým zrkadlom spoločnosti! Je tragédiou, že sme si akosi privykli na tieto obete. Médiá ovládané finančnými skupinami nás nielen uspali, ale i stokrát povedaná LOŽ sa stala pravdou…
 
"Naším neochvejným cieľom je zničenie ukrajinského nacizmu a zaistenie garancií, aby Ukrajina už nikdy nebola schopná porušiť mier… Je treba odstrániť akýkoľvek nacistický vplyv zo spoločenských inštitúcií, z kultúrneho a ekonomického života ukrajinského ľudu a súčasne prijať také opatrenia, ktoré garantujú mier a bezpečnosť v budúcnosti. Iba vtedy, keď vykoreníme nacizmus, bude nádej na dôstojnú existenciu Ukrajiny.“ 
W. Churchill, F. D. Roosevelt, J. V. Stalin, február 1945, Krym

  Nacizmus, čiže nacionálny socializmus je svojou podstatou najhoršia forma fašizmu. Fašizmus vo svojej zjednodušenej definícii je hrôzovláda finančného kapitálu, najreakčnejšie imperialistické hnutie veľkoburžoázie. Nacizmus je fašizmus spojený s pomýlenou nacionálnou myšlienkou o nadradenosti jednej rasy, alebo národnosti nad inými. Ak tieto veci človek chápe, potom nemá problém odlíšiť národné uvedomenie sa, vlastenectvo alebo patriotizmus. Ďalej, ak má človek aspoň okrajovo prehľad ako funguje kapitalizmus, tak vníma, že kapitalizmus v boji o svoje udržanie, o udržanie možnosti absolútneho vykorisťovania ľudí musí zákonite prejsť do formy fašizmu a tohto sme svedkami v súčasnosti, kde takmer nikomu z politického spektra na západe nevadí otvorený nacizmus uctievačov Banderu. Je toto dôvod, prečo starý kontinent klesol na úroveň nesvojprávneho otroka? Je toto dôvod, čo núti túto kedysi hrdú pevninu zabúdať?

  Len sedemdesiat rokov stačilo, aby zabudla na prízrak moru a dopustila jeho hnedý šat sofistikovane prezliecť za modro-žltý. Ideológia slávnostne odetá do šiat fyzického násilia, likvidujúca ľudí inak zmýšľajúcich na základe etnickej nenávisti pod rúškom národnooslobodzovacieho boja. Fakľové pochody, mládež v uniformách s nacistickými symbolmi, oduševnené hajlovanie a to všetko pod ochranou polície, armády, sveta. Spúšťač krvavej občianskej vojny smerom k obyvateľom juhovýchodnej Ukrajiny ako najvyššia daň za používanie materinského jazyka, pohľadu na budúcnosť zeme, odmietnutie vlády, pre ktorú sa stala nacistická zver symbolom a modlou. Nie je náhoda, keď už od kolísky je deťom horlivo vštepovaný fanatizmus, lesk v očiach dnešných banderovcov a nenávisť k rusky hovoriacemu národu.

"Máme len jednu cestu: zničiť Moskvu. Pre to žijeme a kvôli tomu sme na tento svet prišli.“ 
Irina Farionova, členky radikálnej pravicovej strany Sloboda, Ukrajina

  Snáď preto nikoho ani neprekvapuje prepisovanie dejín priamo pred našimi očami s cynickým pohŕdaním k tým, ktorí svoje mladé životy položili v boji proti fašizmu. Prečo mlčíš Európa? Vari si neuvedomuješ, že fašizmus nemožno ignorovať? Ak budeš servilne odsúvať pravdu, ak ju budeš aj naďalej nazývať falošnými menami, čaká nás budúcnosť, ktorá je dnes realitou tam, kde malé deti v predškolskom veku na každom kroku spoznávajú smrť a ich malé hlávky zosiveli vinou arogantných hier mocenských bojov dospelých.

  Či možno preto odsúdiť rebéliu voči tomuto systému, ktorá túži po iných hodnotách, ak už nie z princípu, tak z presvedčenia o inej podstate vecí ? Svet týchto rebelov nazýva separatistami. Domobrana, ktorá chráni svoje rodiny pred cieľavedomým vyvražďovaním, ktoré začalo naberať na intenzite 2. júnom 2014, keď v centre mesta Luhansk tzv.protiteroristická operácia pomocou leteckej dopravy započala útoky kazetovými bombami objednaných Kyjevom na nič netušiacich civilistov. A to bol iba začiatok. Kto chce súdiť týchto obyvateľov, že sa bránia? Kto? Údelom veľkých stromov je priťahovať blesky a v dôležitých veciach nemožno robiť kompromisy! Alea iacta est…

"Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa všetkých.“ 
J. A. Komenský
 
Soňa Valovičová

 

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg