V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.link

https://davdva.sk/manifest-pre-pripravovane-v-cislo-dav-dva/


MANIFEST


 

24. januára 2019

 
„Nájdeme si cestu, ale ak sa nám to nepodarí, postavíme ju sami!“
 

 

  


V historickom povedomí minulého storočia dejiny jednoznačne ukázali, že fašizmus porazil hrdinský odpor partizánov na čele s komunistami pracujúcich v ilegalite. Napriek ťažkej situácii pre vtedajší kolaborujúci hitlerovský režim našli v sebe odvahu nebáť sa a priviesť svoj statočný odboj do konca. Výsledkom bol porazený fašizmus a ukončenie svetovej vojny. Dnes v 21. storočí fašizmus opäť nadobúda rozmery hraničiace s reálnym nebezpečenstvom novej svetovej vojny. Na Ukrajine prevzali moc neonacistické strany, ktoré vyhlásili Stepana Banderu za národný symbol a na čele s oligarchom Petrom Porošenkom štvú do vojny proti Ruskej federácii, proti vlastnému bratskému národu, proti všetkým národom, vojnovým rozoštvávaním. Na Ukrajine je schválený zákon nesúci status vojnového veterána pre banderovcov – členov Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a ich vojenského krídla Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) spojených s veliteľom Stepanom Banderom . Na Ukrajine je zakázané nosenie georgijevskej stuhy, ktorá je symbolom boja proti fašizmu. Banderovskú Ukrajinu podporuje celá Európa vo svojich vládnych predstaviteľoch. De facto Európa podporuje banderizmus, podporuje fašizmus vo svojej najreakčnejšej podobe. Tým sa Európa stáva ako Ukrajina – fašizuje sa! My nasledovatelia statočných partizánov, ktorí porazili fašizmus v Druhej svetovej vojne však odmietame fašizáciu Európy a odmietame kroky vládnych garnitúr! Zostrujúci sa principiálny boj medzi kapitalizmom a socializmom bol vždy hlavnou príčinou toho, že cesta k spravodlivej spoločnosti, v ktorej človek nevykorisťuje človeka, bude plná prekážok. Sofistikované metódy utláčateľov zotročujú myslenie obyčajných ľudí. Je to účel – aby sa nikdy utláčaný národ nevedel vzoprieť, postaviť sa a biť sa za svoje právo žiť plnohodnotným životom tak, ako si zaslúži každý jeden človek na zemi!
Ako v čase protifašistického odboja 20.storočia, aj dnes je iba jediná cesta, ktorá dokáže dať veci do poriadku : cesta socializmu – antifašizmu. Žiť tejto myšlienke, burcovať ľudí, biť sa za ideu do konca svojich dní, obetovať jej celý život. Rozhodnúť som sa srdcom a vedieť, že nikto a nič nás nedokáže zastaviť. Žime tejto pravde, žime pravdu. A ak bude treba, buďme pripravení pre túto pravdu zomrieť!
 


DAV DVA, číslo 5/2019


„Moje vlastenectvo bolo, je a bude iného rázu ako vaše!“
Ján Nálepka
 


DAV DVA, číslo 5/2019


KÓDEX STATOČNÉHO KOMUNISTU – ANTIFAŠISTU


1/ Nesľubuj, pokiaľ sľub nevieš dodržať.
2/ Buď zdvorilý, ale nie servilný.
3/ Nerozhoduj o veciach v hneve.
4/ Menej hovor, viac konaj.
5/ Nekompromituj sa. Vo všetkom sa chovaj čestne.
6/ Buď obozretný. Dôveruj, ale preveruj.
7/ Buď neúplatný. Peniaze kazia charakter.
8/ Neposmievaj sa slabším, buď im príkladom vlastnou vnútornou silou.
9/ Neohováraj. Nepošpiň sa klamstvom.
10/ Zachovaj si svoju česť do konca svojich dní a za každých okolností.
11/ Nezlom sa pred strachom. Strach je prirodzený, zabíja panika.
12/ Nikdy nezraď svoju zem.
13/ Nikdy nezraď v sebe Človeka.


Soňa Valovičová, vedúca redaktorka pre V. číslo DAV DVA


 

DAV DVA, číslo 5/2019
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg